Μηχανισμοί

Μηχανισμοί σε μεταλλικά κρεβάτια και σε κουκέτες μεταλλικές. Συρόμενος μηχανισμός που αποκαλύπτει ένα δεύτερο κρεβατι